phone.png mail.png fb.png

Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag is een (tweede) vertrouwenspersoon belangrijk.

U kunt onze vertrouwenspersoon bereiken via mail: vertrouwenspersoon@scoutingamby.nl