phone.png mail.png fb.png

Contributie & Bijdragen

Ieder jeugdlid van Scouting Amby betaalt contributie. Daarnaast betaal je eigen bijdrages voor weekenden en het zomerkamp. Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de ledenadministratie. Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf  het moment van inschrijven. De contributie wordt per kwartaal automatisch afgeschreven. Mocht dit niet zijn gebeurd, neem dan contact via ons contactformulier. Inschrijfformulier inclusief machtiging gaan via de staf naar de ledenadministratie.


De contributie kan pas worden stopgezet, nadat het lid tijdig is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak én bij de ledenadministratie (administratie@scoutingamby.nl). Deze afmelding moet schriftelijk (per mail) worden ingediend bij de ledenadministratie. Indien niet tijdig is afgemeld dan wordt de lopende contributieperiode nog geïnd.

Kamp- en weekendgeld
De kampen en weekenden staan financieel los van de contributie. In de kamp- en weekendbijdragen zijn inbegrepen: eten, drinken, terrein/gebouwhuur, programma’s, materialen, vervoer en verzekering.
Opgeven en betaling voor weekenden / kampen gebeurt via de staf.


Dankzij onze financiële acties die wij organiseren kunnen wij de contributie en bijdragen laag houden zodat zo veel als mogelijk kinderen kunnen genieten van het scoutingspel. Onze stelregel is wel dat opgave voor weekenden en het zomerkamp ook betekent dat je meegaat en de bijdragen wordt betaald.

 

Voor het seizoen 2023-2024 zijn de bedragen vastgesteld op:

Speltak

Lidmaatschap

Per kwartaal

Weekend-bijdrage

1 nacht

Weekend-bijdrage

2 nachten

Kamp-bijdrage

Dagen

Welpen/Kabouters

€ 35,00

€ 12,50

€ 25,00

€ 110,00

7

Verkenners/Gidsen

€ 115,00

8

Seniorscouts

€ 125,00

8

Explorers

€ 140,00

€ 170,00 

8

10